Léčení aerosolem 2020

Vážené včelařky a vážení včelaři

V době od 1.12.2020 do 10.12.2020 proběhne léčba včelstev aerosolem. Po provedení léčby se cca za 5 dní musí očistit podložky pro sběr měli.

Do 30.1.2021 je nutné vzorek měli odevzdat svému důvěrníkovi, který ho neprodleně předá jednatelce nebo zdravotníkovi ZO ČSV Slavonice k dalšímu zpracování.

Pro označení vzorků měli se použijí štítky, které jste obdrželi v minulém období nebo je možné si je stáhnout z našich z webových stránek http://zocsvslavonice.tode.cz/ v oddílu Dokumenty a formuláře – Tabulka na měl prázdná.

Dále Vás informujeme o tom, že výplata dotace 1.D by měla být vyplacena po obdržení finančních prostředků v průběhu měsíce ledna 2021. Ve stejném období budou taktéž zaplaceny poplatky související s členstvím v ČSV a ZO ČSV Slavonice.

V případě jakéhokoliv dotazu se obraťte na svého důvěrníka nebo kteréhokoliv člena výboru ZO ČSV Slavonice.

Děkujeme za spolupráci

ZO ČSV Slavonice

Informace varroáza 2020

V záložce DOKUMENTY A FORMULÁŘE naleznete statistiku výsledků varroázy v okrese J.Hradec a statististický přehled pro Jč kraj, dále informace MZE ohledně výjimek z usnesení vlády.

Vzorky na mor včelího plodu

V letošním roce je prováděna kontrola oblastí po dvou letech po zrušení ohnisek a

a ochranných pásem moru včelího plodu.

Včelaři, kteří mají včely v dotčených katastrálních územích, dodají vzorky měli svým

důvěrníkům nebo přímo zdravotníkovi p. Pokornému nejpozději 15-20.3.2019.

Jak má vypadat směsný vzorek a jakých katastrálních území  v působnosti jednotlivých

Základních organizací ČSV se tento monitoring týká, najdete v přílohách tohoto tohoto e-mailu.

 

V působnosti ZO ČSV Slavonice jde o katastrální území:

Český Rudolec, Dolní Bolíkov-Nová Ves, Dolní Radíkov, Horní Radíkov, Lipnice u Markvarce,

Markvarec a Stoječín

Někteří včelaři mají ale včelstva umístěna i v katastrálních územích,spadajících pod správu

Jiných ZO ČSV, proto si prosím pečlivě přečtěte dokumenty v příloze.

Výroční členská schůze

Základní organizace Českého svazu včelařů  ve Slavonicích srdečně zve na výroční členskou schůzi, která se koná v neděli dne 17.3.2019 v 10,00 hod. v restauraci Appetito na náměstí Míru ve Slavonicích.

Odevzdání vzorků měli

Upozorňujeme členskou základnu na končící termín odevzdání vzorků měli na testování varroazy. Prosíme včelaře, kteří ještě neodevzdali vzorky svým důvěrníkům, aby takučinili co nejdříve.

Pro označení vzorků  použijte prosím štítky, které jste dostali na listopadové schůzi. Ti z vás, kteří tyto štítky nemají, si je mohou vytisknout z našich webových stránek  http://zocsvslavonice.tode.cz/ v oddílu Dokumenty a formuláře.

Podzimní léčení

Na základě plánu práce pro rok 2018 http://www.ovjh.cst.cz/node/162 a usnesení Okresní konference proběhne první kolo ošetření včelstev fumigací a to o víkendu 12.10. do 14.10. 2018.

Druhé kolo bude v režii ZO ČSV podle klimatických podmínek za 10 až 12 dní po prvním kole. V případě poklesu denních teplot pod 10 stupňů celsia, je doporučeno provést ošetření aerosolem.

Třetí ošetření provést po 20. listopadu , kdy ve včelstvech není žádný zavíčkovaný plod, tak aby se zasáhly všechny samičky roztoče a nepřežily do nové sezony po zimním slunovratu a nedaly tak základ nové generaci roztočů a zabránilo se šíření včelích virů, kterými jsou roztoči nositeli.

ZMĚNA V HLÁŠENÍ ÚDAJŮ K UMÍSTĚNÍ STANOVIŠŤ VČELSTEV

Od 1. prosince 2017 nabyl účinnosti zákon č. 299/2017 Sb., který novelizuje zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě této novelizace chovatelé včel nemají povinnost hlásit údaje k umístění stanovišť včelstev místně příslušnému obecnímu úřadu, ale podle plemenářského zákona pověřené osobě.

Informace o umístění stanovišť včelstev budou od 1.3.2018 k dispozici v registru půdy – LPIS.